Семинар – Емпирични методи във финансите

Емпирични методо във финансите – 31 май- 9 юни, 2017, Стопански факултет. Семинарът се проведе за магистърската програма AEEM, но в него имаха възможност да… Read More

Приложна иконометрия в банкирането

Ноемри 2015- Май 2016 Алумни клуб и Exeter Risk Management Corporation, в партньорство със Стопански Факултет, стартираха допълнителна магистърска програма за студентите от факултета в областта… Read More

Пресконференция

25 януари 2005 ….. Read More