ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ


Кариерни дейности и проекти: 2015 - 2017 г.

 • Проект Career IT Microsoft II – юни – дек 2014
 • Избираем курс "Техники за успешно кариерно развитие - бърза пътека„ - февруари – юни 2014
 • Проект за популяризиране на Стопански факултет в средните училища, ежегодна есенна кампания
 • Проекти съвместно със Стопански факултет –
  • Студентски практики - МОН
  • Обновяване на академичните програми – СтФ
  • Ключ към качеството - СУ
 • „Бяла книга на първокурсника”
 • Алумни книга 1996-2014


Дейности за развиване на алумни мрежата: 2015 - 2017 г.

 • Тримесечен електронен бюлетин
 • Текущо поддържане и актуализиране на уеб сайт, блог и групи в социалните мрежи
 • Ежегоден благотворителен бал – юни 2014
 • Ежегоден благотворителен бел - октомври 2015
 • Срещи, насочени към приобщаване на по-младите членове на Алумни сдружението


Executive Academy: 2014 - 2017 г.

 • Scotwork Negotiations I – 7-10 април 2014
 • Scotwork Negotiations I I – 2-3 юни 2014
 • Strategic Marketing Management – 15-16 май 2014
 • Big Data Analytics /с Делойт/ - октомври, 2015
 • Цикъл от майсторски класове Applied Analytics in Banking в партньроство с ERMC - януари, 2016 - юни, 2017

 • Customer Analytics Training /с Делойт/ - април, 2016

Deloitte & FEBA Alumni Club Big Data Training