ЗА НАС


Мисия

Алумни Клуб към Стопански факултет е основан като независимо сдружение през 2004 г. с цел създаване на активна мрежа от завършилите факултета, подпомагане на различни дейности на факултета, извършване на конкретни действия с цел повишаване на престижа на факултета, съдействие в осигуряването на практически-насочено обучение, подпомагане на кариерното развитие на студенти и завършили.

Алумни клубът е медиатор между академичната общност, студентите и работодателите, с цел взаимна информираност за нуждите и търсенията, информираност, която е неразделна част от съвременния образователен процес.

Алумни клубът се стреми да изгради социална мрежа между завършилите и да подпомогне развитието на социални, делови, лидерски и специфични професионални умения сред завършващите и да осигури своевременното им професионално ориентиране. Чрез тези и други дейности алумни сдружението подкрепя мисията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за предоставянето на качествена образователна услуга и правенето на върхова наука.


Стратегически цели

 • Да развива сътрудничеството между академията, бизнеса и институциите
 • Да повишава качеството на икономическото образование в България; системно да подпомага професионалната реализация на възпитаници на Стопанския факултет;
 • Да подпомага цялостния образователен процес в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, чрез изнасяне на лекции, консултиране на студенти и преподаватели; организиране на образователни курсове и програми
 • Да спомага за утвърждаването на СтФ като най-качественото и престижно висше икономическо учебно заведение в Република България и сближаването му с най-престижните икономически висши учебни заведения в Европа и света;
 • Да инициира създаването на общност на възпитаниците с цел обединяването на техните усилия за постигане на горните цели.


Дейности

Дейностите на Клуба се финансират изцяло със средства на завършилите, както и спонсорства и дарения от страна на международни и местни компании, които се явяват основни работодатели на завършващите студенти.

През годините Алумни клубът успя да реализира успешно редица проекти и инициативи като:

 1. Разширяване на мрежата от завършили и организиране на регулярни събития (ежегоден бал на завършилите, executive lunches, редовни сбирки и др.), издаване на бюлетин на завършилите, и т.н.
 2. Създаване на кариерен център, насочен към реализирането на настоящите студенти и подпомагането на кариерното развитие на вече завършилите.
 3. Привличане на водещи лектори/специалисти от страната и чужбина за определени практически курсове, майсторски класове и гост-лекции, Създаване и реализиране на програма Executive Academy.
 4. Подпомагане създаване на нови учебни курсове и специализирани програми в активно партньорство с ключови бизнес организации.
 5. Реализиране на редица проекти в партньорство с големи бизнес компании, сред които и проектните дейности, стартирали през 2013 г. в партньорство с Майкрософт, насочени към IT обучения на ученици във водещите училища в България.
 6. Рекламиране на дейността на факултета и участие в представянето му по време на кандидат-студентската кампания.

Борд на директорите:

Профилна снимка

Севдалина Василева

Изпълнителен директор

Първа инвестиционна банка АД


Профилна снимка

Брейктайм


Профилна снимка

Управляващ партньор, Сигма Хет


Профилна снимка

Елена Маринова

Президент

Мусала Софт ООД 


Профилна снимка

Димитър Димитров

Директор продажби

SE Europe at Misys


Профилна снимка

Сирма груп холдинг АД


Профилна снимка

Николай Нетов

Доцент

Стопански факултет на СУ


Профилна снимка

Боряна Богданова

Доцент

Стопански факултет на СУ


Профилна снимка

Волен Вашев

Център за икономически стратегии и конкурентноспособност