Приложна иконометрия в банкирането

Ноемри 2015- Май 2016

Алумни клуб и Exeter Risk Management Corporation, в партньорство със Стопански Факултет, стартираха допълнителна магистърска програма за студентите от факултета в областта на приложна иконометрия в банкирането.

От ERMC осигуриха водещи преподаватели от топ университети и представители на висш мениджмънт в банковия сектор от Обединеното кралство.

Покрити бяха следните теми:

  • Регулаторно управление и управление на рисковия капитал
  • Предвиждане на фалит и финансово диференциално моделиране
  • Анализ на потребителското банкиране и финансиране
  • МСФО 9