Алумни Бал

2015, “Яйцето” – Ректоратът на Софийски университет.

На 10 септември 2015 се състоя ежегодния бал на Сдружение на завършилите Стопански факултет на Софийски университет….